About Me

Tôi đến từ Lào Cai, hiện sống ở Sài Gòn, sáng lập thương hiệu trà Hatvala.

Uống trà, yêu cây chè, yêu rừng núi, gắn bó với người nông dân tạo nên những chén trà dung dị, tuyệt vời.

Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ quan điểm riêng cá nhân mình ở blog này về điều tôi thấy, đã và đang làm xung quanh cây chè, lá chè với bè bạn chung mối quan tâm.

%d bloggers like this: